Обадете се: +43-1-40180-8700 - info@wpk.at

Oral Maxillofacial Surgeon Dr. Dr. Dr. Dr. h.c. EMEKA NKENKE  MD DMD MA WPK Online Healthcare Center

Орален и лицево-челюстен хирург - д.м. унив. проф. д-р хон. кауза д-р Емека Нкенке

Производител
Видеоконсултация: д.м. унив. проф. д-р хон. кауза д-р EMEKA NKENKE (орална и лицево-челюстна хирургия)
Редовна цена
€ 200,00
Covid-Отстъпка до 31.12.2020
€ 200,00
Редовна цена
Продадено
Единична цена
за 

+ € 100,00 (такси за инфраструктура и данък)


ВАЖНА ПОДГОТОВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Хирургически услуги - специалности

Остеонекроза, свързана с бифосфонати

Днес има многобройни състояния, които може да изискват приложение на антирезорбционни лекарства. Примери за това са остеопорозата, хроничният рецидивиращ мултифокален остеомиелит и костните метастази на злокачествени тумори. Типични примери за този вид медикаменти са денозумаб (напр. Prolia, Xgeva) или бисфосфонати (напр. Fosamax, Bonviva, Zometa).

Важен неблагоприятен ефект е развитието на остеонекроза на челюстите, което се характеризира с оголена кост, халитоза, болка и образуване на гной. Лечението на това състояние зависи от степента на остеонекрозата и от цялостното здравословно състояние на пациента. Когато е възможно, се прилага консервативен подход, при който се избягва хирургичната намеса. Понякога обаче може да се наложи отстраняване на некротичната кост.

Костно присаждане

Поставянето на зъбни импланти е много ефективен подход за възстановяване на дъвкателната функция. Зъбите могат да бъдат загубени вселедствие на пародонтит или травма. Особено, когато е настъпила травма, целта е имплантите да се поставят незабавно, за да се предотврати костната резорбция. Често обаче, обемът на костта е недостатъчен в областите, в които са необходими импланти. В тези случаи са необходими процедури за увеличаване на костната маса, за да се улесни поставянето на импланти.

Днес съществуват множество различни подходи за костна аугментация, които трябва да бъдат подбирани внимателно. За процедурите могат да бъдат избрани автогенни костни или изкуствени костни заместители. Имплантите могат да се поставят веднага или след период на заздравяване на костните присадки от няколко месеца. В зависимост от индивидуалния случай на пациента също може да има смисъл компютърно планиране, както и използването на управлявана имплантация, за да се направи този вид операция възможно най-удобна за пациента.

След период на заздравяване от около 3 месеца имплантите ще бъдат възстановени с изкуствени коронки.

Хирургия на цепнатината на устната и небцето

Повече от две десетилетия проф. Нкенке е хирург на цепнатината на устните и небцето. Той извършва редовно затваряне на устната цепнатина, както и на небцето. Назо-алвеоларното формоване е включено в концепцията за лечение.

Обикновено възстановяването на устните продължава до края на третия месец, докато възстановяването на небцето може да започне от 6-тиth месец нататък. На възраст от около 11 години може да се наложи и допълнително присаждане на кост на алвеоларната цепнатина.

За да предложи цялостен подход за лечение, проф. Нкенке е изградил интердисциплинарен екип (оториноларинголог, логопед, ортодонт, педиатричен зъболекар, психолог), който може да се справи с всички проблеми, с които децата с дадената малформация и техните родители могат да се сблъскат.

Проф. Нкенке е специализирал и в областта на вторичните корекции. Те включват ринопластика, коригираща операция на устната и разсширяване на горната челюст.

Краниофациална хирургия

Проф. Нкенке лекува краниофациални малформации като краниосиностоза (напр. оксицефалия, плагиоцефалия, скафоцефалия, тригоноцефалия) в интердисциплинарен екип заедно с неврохирург. В зависимост от сложността той може да избере да извърши виртуално хирургично планиране и да използва хирургични режещи инструменти за преоформяне на черепния свод.

Пациентите, страдащи от M. Apert или M. Crouzon, често страдат от хипопластична средна част на лицето, което води до невъзможност за пълно затваряне на очите и проблеми с дишането, които понякога дори могат да причинят сънна апнея.

Тези проблеми се решават с помощта на средното лицево разширение на ниво LeFort III. Проф. Нкенке редовно извършва компютърно планиране на тези интервенции. Добре известно е, че най-стабилният резултат от напредването на средната част на лицето се постига чрез дистракционна остеогенеза. Ето защо проф. д-р Нкенке извършва този вид операция с вградени устройства за вътрешно разсейване, които са почти невидими и не влошават социалните дейности на детето.

Кисти

Няколко различни състояния могат да причинят кисти. Тези кисти могат да бъдат последица от забавено изникване на зъбите, инфекции или доброкачествени, а понякога дори и злокачествени тумори. Чрез вземането на биопсия трябва да се изключат доброкачествените и злокачествените тумори. На следващия етап, в зависимост от размера на кистата се извършва декомпресия (цистостомия). Този подход позволява спонтанна костна регенерация на истозната лезия и намалява до минимум риска от увреждане на съседни структури като зъби или нерви. Алтернатива е пълното отстраняване на кистата (цистектомия), което също може да включва запълване на дефекта с автогенна костна или костни заместители. В зависимост от клиничното и рентгенологичната картина на отделния случай се избира концепция за лечение.

Разсейване остеогенезита

Проф. Нкенке използва разсейващата остеогенеза като алтернатива на конвенционалното костно присаждане, когато трябва да се запълни костен дефект. Той също прилага тази техника в черепно-лицевата хирургия и ортогнатичната хирургия, когато е необходимо ясно изразено разширяване на горната челюст. В зависимост от сложността на процедурата проф. Нкенке избира компютризирано планиране и специфични за пациента разсейващи устройства. Разсейващата остеогенеза дава стабилни резултати и избягва събирането на кост от допълнителни хирургични места.

Фрактури на лицето

Счупванията на лицевата кост обикновено се появяват в резултат на травма, особено по време на спорт или конвенционални падания. Счупванията могат да засегнат както долната, така и горната челюст. Обикновено лечението трябва да се извърши възможно най-скоро. То включва редукция на фрактурата и нейното стабилизиране с титаниеви пластинки и винтове. Днес в повечето случаи не е необходимо да се ограничава отварянето на устата след операцията чрез горночелюстно-челюстна фиксация.

При фрактури на дъното на орбиталната кост, проф. Нкенке препоръчва използването на индивидуално планирани, сглобяеми, специфични за пациента метални листове за реконструкция.

Ако някоя фрактура е зараснала в неподходящо положение, тъй като не е имало възможност за адекватно лечение, когато това се е случило, проф. Нкенке с удоволствие ще коригира формата на челюстта ще я върне в положение, в което пациентът ще може отново да дъвче по нормален начин.

Имплантационна стоматология

Поставянето на зъбни импланти е много ефективен подход за възстановяване на дъвкателната функция. Зъбите могат да бъдат загубени вселедствие на пародонтит или травма. Особено, когато е настъпила травма, целта е имплантите да се поставят незабавно, за да се предотврати костната резорбция. Често обаче, обемът на костта е недостатъчен в областите, в които са необходими импланти. В тези случаи са необходими процедури за увеличаване на костната маса, за да се улесни поставянето на импланти.

Днес съществуват множество различни подходи за костна аугментация, които трябва да бъдат подбирани внимателно. За процедурите могат да бъдат избрани автогенни костни или изкуствени костни заместители. Имплантите могат да се поставят веднага или след период на заздравяване на костните присадки от няколко месеца. В зависимост от индивидуалния случай на пациента също може да има смисъл компютърно планиране, както и използването на управлявана имплантация, за да се направи този вид операция възможно най-удобна за пациента.

След период на заздравяване от около 3 месеца имплантите ще бъдат възстановени с изкуствени коронки.

Медикаментозна остеонекроза на челюстите

Днес има многобройни състояния, които може да изискват приложение на антирезорбционни лекарства. Примери са остеопороза, хроничен рецидивиращ мултифокален остеомиелит и костни метастази на злокачествени тумори. Типични примери за този вид лекарства са денозумаб (напр. Prolia, Xgeva) или бисфосфонати (напр. Fosamax, Bonviva, Zometa).

Важен неблагоприятен ефект е развитието на остеонекроза на челюстите, което се характеризира с оголена кост, халитоза, болка и образуване на гной. Лечението на това състояние зависи от степента на остеонекрозата и от цялостното здравословно състояние на пациента. Когато е възможно, се прилага консервативен подход, при който се избягва хирургичната намеса. Понякога обаче може да се наложи отстраняване на некротичната кост.

Микросъдова хирургия

Реконструктивната хирургия на главата и шията се извършва за затваряне на костни и / или дефекти на меките тъкани, които могат да са следствие от травма или тумори. Целта е да се възстанови функцията (напр. говор, дъвчене, преглъщане) и ненатрапчивият външен вид на лицето. Различни костни присадки и мекотъканни присадки могат да бъдат събрани от различни области на тялото и да бъдат приложени на дефекта. Понякога се налага да се използват свободни клапи, които изискват микросъдова хирургия, за да се осигури независима васкуларизация на клапите.

Проф. Нкенке е специализирал в този вид хирургия и с удоволствие предлага цялостно планиране на операцията (включително компютърни техники) и специфични за пациента импланти, за да се доближи максимално до ситуацията преди възникването на дефекта.

Пародонтална хирургия

Определен процент от населението е предразположен към костна резорбция около естествените зъби вследствие на хронична инфекция. Обикновено пациентите страдат от подвижни зъби, болка, подуване на венците и образуване на гной. Целта на пародонталната хирургия е отстраняване на инфекцията и реконструкция на костта с цел възстановяване на стабилността на зъбите.

В зависимост от тежестта на заболяването операцията може да се извърши под локална анестезия. Ако е налице генерализирано изразена инфекция, се препоръчва обща анестезия.

Предпротезна хирургия

Поставянето на зъбни импланти е много ефективен подход за възстановяване на дъвкателната функция. Понякога обаче костният обем е недостатъчен, за да се поставят имплантите там, където са необходими. В тези случаи са необходими процедури за увеличаване на костната маса, за да се улесни поставянето на импланти.

Днес съществуват множество различни подходи за костна аугментация, които трябва да бъдат подбирани внимателно. За процедурите могат да бъдат избрани автогенни костни или изкуствени костни заместители. Имплантите могат да се поставят веднага или след период на заздравяване на костните присадки от няколко месеца. В зависимост от индивидуалния случай на пациента също може да има смисъл компютърно планиране, както и използването на управлявана имплантация, за да се направи този вид операция възможно най-удобна за пациента.

Реконструктивна хирургия

Реконструктивната хирургия на главата и шията се извършва за затваряне на костни и / или дефекти на меките тъкани, които могат да са следствие от травма или тумори. Целта е да се възстанови функцията (напр. говор, дъвчене, преглъщане) и ненатрапчивият външен вид на лицето. Различни костни присадки и мекотъканни присадки могат да бъдат събрани от различни области на тялото и да бъдат приложени на дефекта. Понякога се налага да се използват свободни клапи, които изискват микросъдова хирургия, за да се осигури независима васкуларизация на клапите.

Проф. Нкенке е специализирал в този вид хирургия и с удоволствие предлага цялостно планиране на операцията (включително компютърни техники) и специфични за пациента импланти, за да се доближи максимално до ситуацията преди възникването на дефекта.

Операция на слюнчените жлези

Слюнчените жлези (паротидна жлеза, субмандибуларна жлеза, сублингвална жлеза) могат да бъдат засегнати от редица различни проблеми. Особено болката и подуването могат да притесняват пациента. Също така може да има доброкачествени и злокачествени тумори, които се нуждаят от внимателно внимание. В зависимост от индивидуалното състояние на пациента проф. Нкенке с удоволствие предлага адекватно лечение, което може да бъде ендоскопско или да изисква частично или пълно отстраняване на жлезата.

Хирургия на синусите

Горночелюстният синус често е засегнат от инфекции. В зависимост от причината за инфекциите трябва да се изберат различни подходи за отстраняването на проблема. Особено необходимо е да се изключат стоматологичните причини за инфекцията. Проф. Нкенке може да извърши операцията ендоскопския или да избере различен подход в зависимост от причината за състоянието.

Сънната апнея

Сънната апнея е сложно състояние, което влошава качеството на живота, сериозно. Съществуват различни възможности за лечение, които включват и стимулатор на хипоглосалния нерв. Проф. Нкенке се радва, че може да предложи широк спектър от подходи за лечение, но подчертава значението на бимаксиларното напредване на челюстите чрез ротационно напредване. Този вид операция може да се извърши на всяка възраст и все още е един от най-безопасните варианти за лечение на сънна апнея. Пациентите усещат незабавен следоперативен ефект, тъй като епизодите на апнея намаляват почти до нулата.

Операция на рак на кожата

Проф. Нкенке е специализирал в естетичната хирургия на лицето и следователно е в състояние да осигури цялостна хирургия на рак на кожата. Целта е туморът да бъде премахнат напълно, като същевременно външният вид на лицето остане ненатрапчив.

В зависимост от размера на тумора и индивидуалната склонност на пациента към образуване на белези може да се наложи вторична корективна операция.

травматология

Проф. Нкенке предлага пълен набор от методи за лечение на травма на главата и шията. Когато е необходимо, операцията ще бъде планирана практически и ще бъдат изработени специфични за пациента импланти, за да се осигури най-високото качество на лечението на фрактурите.

В зависимост от тежестта на травмата понякога може да се наложи и вторична реконструкция, която може да включва корекция на белези, ринопластика или увеличаване на меките тъкани.

Орална хирургия на рак

Проф. Нкенки осигурява цялостно лечение на рак на устната кухина. Първоначално въз основа на клинични прегледи и CT или MRI сканиране се разработва план за лечение и се обсъжда с пациента. В сложни случаи лечението ще бъде интердисциплинарно с участието на онколог и / или и радиотерапевт.

Целта на операцията е да премахне тумора напълно, като остави функцията (напр. говор, преглъщане, дъвчене) непроменена. За да се избегне разпространението на тумора, хирургичното лечение почти винаги включва отстраняване на лимфните възли на шията (дисекция на шията).

Костните или дефектите на меките тъкани ще бъдат реконструирани незабавно. Тази процедура може да включва безплатни операции на клапата.

Обикновено операцията изисква обща анестезия и продължителността на стационарния престой може да бъде различна.

Орбитална хирургия

Проф. Нкенке предлага пълния обхват на орбиталната хирургия, включително орбитална декомпресия, а също така извършва блефаропластика на горния и долния клепач.

При фрактури на дъното на орбиталната кост, проф. Нкенке препоръчва използването на индивидуално планирани, сглобяеми, специфични за пациента метални листове за реконструкция.

Ортогнатична хирургия

Проф. Нкенке с удоволствие предлага пълен обхват на ортогнатичната хирургия, която включва виртуално хирургично планиране и симулация на резултата от операцията. Фиксирането на челюстите в новата позиция може да се извърши със сглобяеми специфични за пациента метални пластини.

Операцията се извършва обикновено под обща анестезия. Стационарният период в болницата продължава между един и 4 дни в зависимост от сложността на операцията.

Операция на темпоромандибуларната става (TMJ)

Проф. Нкенке с удоволствие предлага пълния обхват на операцията на TMJ. Извършва възстановяване на фрактури на ТМЖ. Той може да оперира и при анкилоза на ТМЖ и да направи пълна подмяна на ставите.

Проф. Нкенке извършва също артроцентеза и лаважна артроскопска хирургия на TMJ. Понякога се налага лечение на заключване или луксация на ставата чрез отворена операция.

Мъдреци

Проф. Нкенке е щастлив, че извършва сложни процедури по отстраняване на мъдрец. Целта е да се запазят съседните структури като лингвалния или долния алвеоларен нерв. В случаите на висок риск от усложнения ще бъде избран специален подход (коронектомия).

Операцията може да се извърши при локална анестезия, седация или обща анестезия.