Video Consultation - Univ.-Prof. Dr. BÉLA TELEKY

Видео консултация - Ун.-проф. Д-р БЕЛА ТЕЛЕКИ

Продавач
Видео консултация: Ун.-проф. Д-р BÉLA TELEKY (Обща хирургия, колоректална хирургия, онкологична хирургия)
Редовна цена
€ 200,00
Covid-Отстъпка до 31.12.2020
€ 200,00
Редовна цена
Продадено
Единична цена
за 

+ € 100,00 (такси за инфраструктура и данък)


ВАЖНИ ПРЕПАРАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Информация ун-т-проф. Д-р БЕЛА ТЕЛЕКИ

Текущи академични позиции

Заместник-директор на катедрата по хирургия, Медицински университет във Виена в Многопрофилна болница (MUW) - от 2005 г.

Председател на EFR -

EВРОПЕЙСКО Fедерация за колоRектален рак - от 2003г 

Генерален секретар на Дружеството на хирурзите във Виена от 1996 г 

Изследователска дейност: 320 Публикации 

Членства

 • Сътрудник на Кралския колеж по хирурзи на Англия (FRCS)
 • Международно дружество на университетските хирурзи на дебелото черво и ректума
 • Германското дружество на хирурзите (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie)
 • Европейското дружество по колопроктология (ESCP)
 • Американското дружество за колоректални хирурзи (ASCRS)
 • Европейско дружество по съдова хирургия (ESVS)
 • Европейска асоциация по ендоскопска хирургия (EAES)
 • Международна асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO)
 • Евразийска асоциация за колоректални технологии (ECTA) 

Награди

 • Почетен член на Медицинското дружество на Югославия
 • Почетен член на Дружеството на унгарските хирурзи
 • Почетен член на Полския клуб по колопроктология
 • Почетен член на Българското дружество по хирургия (БДХ)
 • Клуб по централноевропейска колопроктология
 • Златна награда от майора на Виена
 • Копринена лента за отлични постижения на Република Австрия