Обадете се: +43-1-40180-8700 - info@wpk.at

Приложение за радиология на второ мнение

[Ndnapps-ContactForm]

С кликване върху „Изпращане“ декларирам, че се съгласявам с използването и обработката на личните ми данни от Wiener Privatklinik / Vienna Private Hospital чрез упълномощен персонал, за целите на:

Препращане на медицинска информация (напр. Медицинска анамнеза, доклади, лабораторни резултати и т.н.) на моя предпочитан лекар или лекар, препоръчан от Wiener Privatklinik / Виена частна болница за исканите услуги;
□ предаване на моите лични данни, включително здравни данни, на трети страни, като: Радиологични центрове, лаборатории за патология, лаборатории за анализ на кръв, медицински специалисти, лекари с цел получаване на медицинска информация, връзка с медицински персонал и възможност за проследяване възможно медицинско лечение;
□ използване на моите данни за контакт, за да получавам бюлетини, оферти, медицински съобщения от WIENER PRIVATKLINIK BETRIEBS-GES.MBH & CO.KG
□ предаване на личните ми данни на оторизиран преводач за превод на моите документи.

Бях информиран за правата, които субектите на данни имат: правото на информация, правото на достъп до данни, правото да се намесва в данните, правото на опозиция, правото да не бъдат обект на индивидуално решение, правото да се изтрият данните (правото да бъдат забравени), правото да се оттегли предоставеното съгласие, като се разбира, че това действие води до невъзможност за продължаване на приетите по-рано взаимоотношения, без това да засяга законността на обработката, извършена до оттеглянето на съгласието и без това да засяга задължението за плащане на предлаганите услуги.
Информиран съм, че личните ми данни ще се запазват единствено за изпълнение на приетите цели, както и тези, основани на други правни основания освен съгласие