Обадете се: +43-1-40180-8700 - info@wpk.at

Съответствие с GDPR

Корекция на данни

Можете да използвате връзките по-долу, за да актуализирате данните на акаунта си, ако не са точни.

Преносимост на данни

Можете да използвате връзките по-долу, за да изтеглите всички данни, които съхраняваме и използваме за по-добро изживяване в нашия магазин.

Достъп до лични данни

Можете да използвате връзката по-долу, за да заявите отчет, който ще съдържа цялата лична информация, която съхраняваме за вас.

Право да бъдеш забравен

Използвайте тази опция, ако искате да премахнете личните си и други данни от нашия магазин. Имайте предвид това този процес ще изтрие вашия акаунт, така че вече няма да имате достъп до него или да го използвате.