Обадете се: +43-1-40180-8700 - info@wpk.at

Раков център

РАКОВ ЦЕНТЪР WIENER PRIVATKLINIK: Иновативни методи за диагностика и лечение на рак

 

I.                    ПЕРСОНАЛИЗИРАН (ЦЕЛЕВ) ДИАГНОСТИЧЕН РАК

 

Pпотенциални пациенти бенефициенти от този тип диагностика: всеки онкологичен пациент, независимо от вида и стадия на заболяването.

  

Диагностичната процедура включва няколко стъпки и видове изследвания, включително слоесто молекулярно секвениране на ДНК на туморни клетки и здрави клетки.

 

Координаторът по онкология на случая решава въз основа на анамнезата, текущата диагностика и медицинската история на пациента, видовете необходими изследвания за точна диагноза (видовете изследвания, които са необходими за точна диагноза).

 

 

Окончателната диагноза се издава от Интердисциплинарна комисия от експерти по онкология, генетика и молекулярна биология (Туморен съвет), която анализира молекулярните характеристики и индивидуалните ДНК мутации на туморни клетки и здрави клетки.

  

Онкологът предлага на пациента цялата медицинска информация, генерирана от / по време на Персонализирана диагностика и информира за Персонализираната / Персонализирана стратегия за лечение, предложена от Междудисциплинарната медицинска комисия; какво е лечението и как може да се извърши.

 

Персонализираната стратегия за лечение може да включва както конвенционално лечение на рак / класическо онкологично лечение (химиотерапия, лъчетерапия, хирургия), така и персонализирано лечение (целенасочено) или имуноонкологични терапии.

 

 

II.                  ПЕРСОНАЛИЗИРАНО (ЦЕЛЕВО) ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА Pпотенциални пациенти бенефициенти от този тип лечение:

  

  1. пациенти, които продължават да изпитват прогресия / прогресия на заболяването, въпреки че вече са следвали класическите онкологични лечения;

 

b.        пациенти, чието заболяване няма ясна индикация за лечение (т.е. пациенти с редки тумори) или такива, които   конвенционалните методи не могат да донесат ясна полза от лечението (т.е. пациенти с метастатичен рак на маточната шийка).

 

 Персонализираното (насочено) лечение на рака носи допълнителен шанс за лечение или удължаване на качеството на живот при пациентите, че класическото лечение не може да спре прогресирането на заболяването.

 

Препоръчителни медицински стъпки

  

  1. Специалистът по WPK стартира персонализираното лечение на пациентите съгласно стратегията, издадена от Интердисциплинарната медицинска комисия (Туморен съвет).

 

  1. Страничните ефекти се наблюдават внимателно и се противодействат от специализирани специалисти.

 

  1. В зависимост от напредъка на заболяването, след редица администрации, пациентът може да продължи лечението в своята страна, въз основа на международно сътрудничество на специалисти на WPK с колеги от други европейски държави.

 

  • ИМУННО-ОНКОЛОГИЧНИ ЛЕЧЕНИЯ

 

Имуно - онкологичните терапии активират имунната система на онкологичния пациент, като му позволяват да разпознава и унищожава туморни клетки. *

 

Кой може да се възползва: онкологични пациенти, които продължават да изпитват прогресия / прогресия на заболяването, въпреки че вече са следвали класическите онкологични лечения.

 

Данните от клиничните проучвания показват, че ефектите от имуноонкологичните терапии действат дълго време, като включват имунната система за борба с туморните клетки дори след постигане на ремисия. Тази важна характеристика на имунотерапията предлага за първи път надежда за качествена дългосрочна преживяемост за много пациенти, чиято предишна прогноза е била много резервирана. *

 

Имунотерапията се използва успешно при лечението на напреднали стадии (на) меланом, някои видове рак на белия дроб и някои видове левкемия.

 

Препоръчителни медицински стъпки

 

  1. Специалистът на WPK започва лечение на имуноонкологични пациенти в съответствие със стратегията, издадена от Tumor Board.

 

2. Страничните ефекти се наблюдават внимателно и се противодействат от специализирани специалисти.

  

  1. В зависимост от напредъка на заболяването, след редица администрации, пациентът може да продължи лечението в своята страна, въз основа на международно сътрудничество на специалисти на WPK с колеги от други европейски държави.

 

* Извадка от насоки за пациентите, издадени от Европейската коалиция за пациенти с рак.

 

  1. ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА

 

Химиотерапия

 

Онкологична хирургия

 

 

  1. ПРОГРАМИ ЗА ЕКРАНИРАНЕ НА РАКА

 

Поради честотата на онкологичните заболявания, специалистите на Wiener Privatklinik препоръчват проверка на профилактичните програми както на населението, особено след 35-40 години, така и на членовете на семейството на пациенти с рак, които могат да бъдат носители на генетични мутации с онкологично по-висок риск .

 

Програмите се координират от онколози / (специалисти по онкология), които решават персонализирането / персонализирането на всяка програма според клиничните и генетичните характеристики на всеки пациент.

 

РАКОВ ЦЕНТЪР WIENER PRIVATKLINIK: ВОДЕЩИ ЕКСПЕРТИ ПО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА