Обадете се: +43-1-40180-8700 - info@wpk.at

Нерви - Хирургия

Хирургия на нерви във Wiener Privatklinik

 

Центърът Millesi във Wiener Privatklinik предлага цялостна и комплексна концепция при лечението на периферни нервни лезии, синдроми на болка и реконструкции на нерви, включително нервни трансплантации.

Много години преди смъртта си през 2017 г. проф. Милези прехвърли цялата оперативна дейност на унив. проф. д-р Робърт Шмидхамер, ръководител на Центъра за периферна нервна хирургия, хирургия на ръката и реконструктивна хирургия Millesi във Wiener Privatklinik.

Двамата с проф. Милези основават Центъра Millesi през 2004 г., присъстват на международни конгреси и организират международен конгрес на нервите на всеки две години във Виена.

  

Развитие на Центъра Millesi 

Броят на хирургичните операции се е удвоил между 2013 и 2017 г. и оттогава търсенето е огромно. Обща хирургия на ръцете е също толкова приоритетна, колкото и подобряващите функциите операции, като друг акцент е поставен върху свързаните с раждането увреждания на нервите. В много случаи тези деца се нуждаят първо от реконструкция на нервите, последвана от функционални мускулно-сухожилни трансфери.

Освен това се провеждат и интензивни клинични изследвания в Millesi Center.

Това изследване дава възможност за разработване на иновативни хирургични процедури и за непрекъснато развитие на методологията.

Центърът Milesi е разработил множество нови хирургични процедури в областта на периферните нерви при сложна парализа на ръката. Например процедура, която използва дихателния нерв за активиране на сгъването на лакътя, без да се губи дихателният нерв. Резултатът: един нерв и две функции. Изключително сложната хирургична процедура действа чрез свързване на нервната присадка от край до край с дихателния нерв, диафрагмалния нерв и след това от край до край с лакътния огъващ нерв.

Един нерв изпълнява две различни функции едновременно: Просто зашеметяващо и невероятено! Това е така, защото зоните на мозъка, отговарящи за сгъването на лакътя и диафрагменото движение, са естествено разположени в напълно различни области.

Това е възможно, тъй като специалните области на мозъка, като например областта за парализа на ръката в периферията, имат способността да доминират над други мозъчни области. По този начин един нерв може да изпълнява две различни функции.

Видими година или година и половина след операцията са само респираторни синхронни EMG сигнали в бицепса; няма обаче дихателно синхронно движение. Тези изхвърляния не могат да бъдат открити и след това.

 

Wiener Privatklinik: Пионер в областта на хирургията на периферните нерви

От няколко години насам подобни трансфери на нерви се правят в голям мащаб. Премахването на излишните фасцикули от локално функциониращите нерви в периферията, тоест премахването на нервните части, които изпълняват функции, които се извършват и от други части на нерва. Например в лакътния нерв има няколко фасцикула, отговорни за сгъването на китката, което позволява пренасочване по такъв начин, че да се поеме функцията на друг нерв.

От няколко години този метод може да се прилага и при пациенти с увреждания на гръбначния мозък. При тях ръката и лакътят са парализирани, но раменните мускули все още са инервирани. Това дава възможност за промяна на нервните влакна и генериране на допълнителни такива, като например удължаване на лакътя, което позволява на пациентите в инвалидни колички например да отварят самостоятелно врати.

Това е невероятен напредък и чрез подобна нервна хирургия и в комбинацията с мускулно-сухожилни трансфери, може да се подобри функционалността не само при наранявания, но и при пастичност или деформации на ръката или съответно на горния крайник.

Фокусът не е върху академичните постижения, а единствено върху това, което има възможно най-голяма полза и положително въздействие върху пациента. Това беше кредото на проф. Милези и се продължава от унив. проф. д-р Робърт Шмидхамер в същата форма!

  

Центърът Millesi за хирургия на периферните нерви, хирургия на брахиалния плексус, реконструктивна хирургия и хирургия на ръката

 

В Центъра Millesi, за пациентите се грижи интердисциплинарен екип от най-добрите специалисти в Австрия - от поставянето на диагнозата до хирургичното лечение. Непрекъснатите изследвания позволяват на MILLESI CENTER да предлага на своите пациенти методи за лечение, които са на върха на международните научни познания.

Кога е най-добре да се консултирате със специалистите на MILLESI CENTER? Най-доброто време е веднага след инцидент или след появата на симптомите! Колкото по-дълго се отлага лечението, толкова по-малки са шансовете за успешно лечение.

Открийте нашите второ мнение онлайн и радиология второ мнение днес!