Обадете се: +43-1-40180-8700 - info@wpk.at

Център за рак на гърдата

Според проучване през миналата година е имало около 67,000 случая на рак на гърдата. В същото време ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените. Но новите случаи не засягат само жените: около 1 от всички нови случаи засягат мъжете. Около една от всеки осем жени ще страда от рак на гърдата през живота си.

Център за борба с рака на гърдата към Wiener Privatklinik

Международният център по онкология на гърдата във Виена към Wiener Privatklinik, една от най-големите частни клиники в Австрия, предлага цялостни услуги в областта на здравето на гърдите и обединява под един покрив всички необходими медицински дисциплини от онкология, хирургия и радиология до радио-онкология, патология и генетично консултиране.

Тази интердисциплинарност е уникална и обуславя разнообразните възможности за диагностика и лечение, предлагани на пациентите във Wiener Privatklinik.

Следователно всички аспекти на съвременната диагностика, лечение и последващи грижи са напълно покрити от Wiener Privatklinik. Нашата цел, мисия и визия е да индивидуализираме терапиите за лечение на рак.

Това дава възможност на специалистите от Wiener Privatklinik да се намесят с правилното решение в точния момент. Индивидуалният план за лечение се определя от интердисциплинарна група от експерти.

В този процес ръководителят на основния случай, който обикновено е специалист в областта на медицинската или хирургичната онкология, отговаря за лечебния процес на пациента.

Преди това той или тя се уверява, че в сътрудничество с другите членове на мултидисциплинарния екип е намерено най-доброто клинично решение.

Например, д-р Флориан Фицал, , професор по хирургия, дава представа за подхода и целта на лечението във Wiener Privatklinik, като казва, че целта в хирургията на рак на гърдата е да се постигне възможно най-добрия онкологичен резултат с оптимален козметичен резултат при първия първия хирургичен опит.

Д-р Емануел Спорн, доцент по хирургия, добавя, че екипът на Wiener Privatklinik успешно се бори с рака на гърдата благодарение на комбинацията от съвременна хирургия и индивидуален мултимодален подход.

  

Услуги, предлагани в Центъра за лечение на рак на гърдата към Wiener Privatklinik

 

Диагностика на рак на гърдата

. Виенският международен център по онкология на гърдата предлага пълен набор от възможности за диагностика на рак на гърдата - от мамография до MR мамография, биопсия на гърдата, ултразвук на гърдата и ПЕТ скенер (PET/CT).

Възможности за лечение в Международния център по онкология на гърдата във Виена

Възможностите за лечение на рак на гърдата във Wiener Privatklinik включват широк спектъ от иновативни възможности.

Това включва неоадювантно и адювантно системно лечение, включително химиотерапия и варианти на лечение без химиотерапия; антитела; и системни инхибитори. 

Хирургия

Нашите хирургични възможности са изключително разнообразни: операция за запазване на гърдата, онкопластична операция за запазване на гърдата, мастектомия, незабавна и забавена реконструкция на гърдата и биопсия сентинелени лимфни възли.  

Никоя друга частна клиника в Австрия не предлага на пациентите пациентите толкова разнообразна гама от диагностика, лечение и възможности за различни хирургични процедури.

Предлагат се и други лечения

Wiener Privatklinik предлага цяла гама от други лечения като рутиннo клинично проследяване с отчитане на риска , второ мнение, които са много важни особено в областта на рака на гърдата, профилактичната хирургия, генетичното консултиране и скрининг, съобразен с риска!

 

 Вашият център за рак на гърдата във Виена

Свържете се с нас още днес на Wiener Privatklinik и се възползвайте от нашите интердисциплинарни, ориентирани към пациентите и отлични възможности за лечение, диагностика и операция за рак на гърдата.

Освен това можете също да си запазете час за консултация онлайн от уюта на собствения си дом в нашия Онлайн здравен център! Свържете се с нас още днес!