Обадете се: +43-1-40180-8700 - info@wpk.at

Брахиален плексус - брахиален плексус лечение

Какво е брахиален плексус и каква е неговата функция?

Брахиалният плексус е сплит на нервите на периферната нервна система, образуван от предните клонове на гръбначните нерви.

Брахиалният плексус е толкова важен, а нарушенията толкова фатални, защото множество нерви от него водят към ръцете, раменете и гърдите. От него водят началото си нервите на ръката, рамото и гръдния кош.

Брахиалният плексус осигурява двигателно захранване на тъканите и органите с нерви към мускулите на рамото и гръдния кош, но в същото време осигурява и чувствително захранване на ръката и дланта. 

 

Очертания и топографско разделение

В структурно отношение брахиалният плексу се разделя на три части:стволове (trunci), фасцикули (fasciculi) и нерви (nerves), които произлизат от тях.

От друга страна, топографски той е разделен на две части:

Pars supraclaviculari, разположен над ключицата, и pars infraclavicularis, разположен под ключицата.

В pars supraclaviculari има 3 ствола - горен, среден и долен и следните нерви: дорзален лопаточен нерв (C4, C5), подключичен нерв (C5, C6), дълъг гръден нерв (C5-C7) и супраскапуларен нерв (C4- С6).

Трите фасцикули (lateralis, medialis и posterior) на брахиалния плексус са разположени в pars infraclavicularis. Фасцикулите и техните разклонения в детайли:

Латералният фасцикул съдържа мускулно-кутанния нерв и срединния нерв (radix lateralis). От друга страна, във fasciculus medialis се намират клоновете на лакътния нерв, на cutaneus brachii medialis, на cutaneus antebrachii medialis и на медиалния нерв (radix medialis). Fasciculus posterior включва лъчевия нерв и аксиларния нерв.

 

Заболявания и нарушения

Поради естеството на брахиалния плексус, на въпроса кои части на тялото са засегнати от нарушения и заболявания се дава отговор от кой плексус е повреден.

Ако става въпрос за ростралния брахиален плексус, раменете са засегнати и увредени.

Ако става въпрос за ростралния брахиален плексус, ръцете са проводими, докато нарушенията на лумбосакралния плексус засягат краката.

Нарушенията на плексуса обикновено са резултат от компресия или травма. При новородени, например, това означава прекомерно или грубо дърпане на ръката, която все още не е достатъчно силна или обезопасена.

При възрастните, от друга страна, обикновено се изисква травма, като например падане, при което шията прекомерно се притиска към рамото, или засягане от метастатичен тумор. Също така, при пациенти, получаващи антикоагуланти, например, хематом може да се притисне плексуса.

Има множество други причини, които могат да доведат до заболяване в различни части на брахиалния плексус. Тези други причини включват, но не се свеждат до, радиационно-индуцирана фиброза и диабет.

Острият неврит на брахиален плексус или невралгичната амиотрофия на рамото се срещат предимно при мъже и млади хора.

Причините са до голяма степен неизвестни, но има съмнения за вирусни и имунологично-възпалителни процеси. Нараняванията на брахиалния плексус обикновено се причиняват от големи външни сили. В същото време тук се прави разграничение между отворени и затворени наранявания.

Отворените наранявания обикновено се преглеждат незабавно по време на лечението на раната, като по този начин се започва или планира лечението и възстановяването на увредените нерви.

В случай на затворени наранявания, спонтанното протичане и възстановяване на засегнатите или увредени нерви първоначално се наблюдава и документира в продължение на три месеца. Ако през този период не е настъпила регенерация, се пристъпва към хирургични процедури, за да се започне реконструкция на нервните плексуси.

 

Типични симптоми и оплаквания при нарушения и заболявания на брахиален плексус

 

Типичните симптоми включват болка в крайниците и двигателни или сетивни дефекти и дисфункции. Тези симптоми са сложни и трудни за определяне, тъй като не могат да бъдат проследени до един нервен корен.

Мускулите, които са най-често засегнати, включват предния зъбчат мускул (serratus anterior), който има функцията да придърпва лопатката вентрално и да улеснява ротацията на рамото.

 

Диагностика на нарушения на брахиален плексус

Съществуват няколко диагностични възможности за определяне на заболяване или нарушения на брахиалния плексус.

Изследването на брахиалния плексус е възможно непряко чрез неврологични функционални тестове или директно чрез неврофизиологична диагнстика, както и чрез неврорадиологично изобразяване.

Обикновено използваните диагностични инструменти включват извършване на ЯМР или КТ на съответния плексус, както и електромиографии и изследвания на нервната проводимост.

Извършват се електромиографии, за да се изясни анатомичното разпределение на увреждането или нарушението. ЯМР и КТ, от друга страна, за откриване на аномалии като тумори и хематоми и за съответното им противодействие при лечението.

Диагнозата на заболяването на плексуса се поставя въз основа на клиничните данни.

 

Брахиален плексус лечение

Няма общо решение за заболяванията или нарушенията на брахиалния плексус. Лечението е причинно-следствено ориентирано.

Често предписваните кортикостероиди нямат доказана полза за нарушения на брахиалния плексус.

Хирургичната интервенция може да бъде указана, когато при пациента са открити наранявания, хематом и доброкачествени или метастатични тумори.

В случай на метастази лъчетерапията и химиотерапията също са част от лечението.

По време на хирургични процедури на ръката брахиалният плексус често се изключва. Тази форма на анестезия се нарича още блокада на плексуса.

При реконструкцията се прави разлика между декомпресия и освобождаване на нерва от тъканта на белезите и нервната интерпозиция.

В този случай донорският нерв от подбедрицата, който е отговорен за усещането в страничната част на стъпалото, се използва за преодоляване на необратимо увреден нерв на брахиалния плексус.

Вторичната функционална хирургия също може да се използва и по-късно за частично възстановяване на невъзстановените функции след индивидуална консултация.

 

Брахиален плексус лечение във Виена във Wiener Privatklinik

Wiener PrivatklinikМедицинските услуги включват набор от основни компетенции като: спортна медицина, травматология и много повече!

Ако страдате от заболяване или нарушение на брахиалния плексус, свържете се с нас днес или посетете Millesi Center за хирургия на периферните нерви, брахиален плексус лечение (хирургично), реконструктивна хирургия и хурургия на ръката.

Можете също така да резервирате онлайн консултация с нас в нашия Онлайн здравен център! Свържете се с нас за това сега!